Każdy z nas zdaje sobie zapewne sprawę  z tego, jak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo przewodów w naszym domu lub mieszaniu. Każda nieszczelność czy przełamanie kabla może doprowadzić bowiem do bardzo groźnej awarii całej instalacji. Szczególnie trzeba dbać o bezpieczeństwo przewodów w miejscach, gdzie przechodzą one przez ściany, czyli w tak zwanych przepustach.

Czy gumowe przepusty kablowe są skuteczne?

przepust kablowy gumowyDbanie o integralność przewodów jest bardzo ważne w kontekście całej używanej przez nas w domu instalacji elektrycznej i bezpieczeństwa podłączonego do niej sprzętu. Szczególnie trzeba uważać na przewody w miejscach, gdzie przechodzą one przez ściany, gdyż właśnie tam najbardziej są one narażone na przełamanie czy też przerwanie. Pomocny w walce o bezpieczeństwo przewodów i całej instalacji może być przepust kablowy gumowy. Ten niewielki element konstrukcyjny, nazywany także dławicą gumową czy też dławikiem umożliwia bezpieczne przeprowadzenie przewodów przez dowolny element stały, może to być na przykład ściana, obudowa urządzenia czy powierzchnia mebla. Głównym zadaniem przepustu kablowego jest ochrona powłoki izolacyjnej kabla, która jest bardzo narażona na przerwanie w wyniku na przykład pocierania o ostre krawędzie w ścianie czy obudowie danego urządzenia. Zastosowanie przepustu gumowego umożliwia zaś bezpieczne ustabilizowanie kabla, co pozwoli zabezpieczyć się przed wyrwaniem kabla ze ściany czy sprzętu, oraz zabezpieczyć kable przed przełamaniem w wyniku intensywnego zginania.

Dbanie o integralność przewodów używanych w naszym domu jest bardzo ważne, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa całej instalacji elektrycznej. Bardzo ważne jest aby zabezpieczyć używane przewody przed przełamaniem lub uszkodzeniem ich warstwy izolacyjnej. W tym celu zaleca się stosowanie dławicy kablowej, która umożliwi pełne zabezpieczenie przewodów.