Dla zarządów, które zmagają się z dużymi zadłużeniami swoich spółek, czasami jedyną możliwością wydaje się ich sprzedaż. Jednak, żeby mieć pewność, że przebiega ona poprawnie, należy zadbać o kontakt z firmą o nieposzlakowanej opinii w tej dziedzinie i przejść przez określony proces, który prowadzi do zbycia udziałów. Pamiętać też należy o dostarczeniu rzetelnych informacji, które pomogłyby stworzyć ofertę kupna.

Proces sprzedaży spółki

profesjonalny skup spółek zadłużonychOsoby myślące o sprzedaży przedsiębiorstwa, muszą pamiętać o tym, że firmy oferujące profesjonalny skup spółek zadłużonych, powinny mieć udokumentowane osiągnięcia, które będą łatwe do weryfikacji. Ich model działania podlega też pewnym określonym zasadom. Warto więc wcześniej przygotować dokumentację dotyczącą działalności firmy, jej sprawozdania finansowe i zobowiązania wobec wierzycieli, a także informacje i orzeczenia dotyczące ogłoszenia upadłości. W razie braku tego ostatniego i niedotrzymania terminów sądowych, profesjonaliści powinni zaoferować pomoc prawną w rozwiązaniu tego problemu. Następnie po dogłębnej analizie i sprawdzeniu wiarygodności dostarczonych danych, firma taka składa ofertę, której warunki można negocjować. Jeśli jej założenia zostaną przyjęte przez obie strony, dochodzi do spotkania z notariuszem. Firma następnie wdroży w życie plan stworzenia nowego podmiotu gospodarczego lub całkowitej likwidacji dotychczas funkcjonującej spółki.

Sprzedaż zadłużonej spółki powinna odbyć się jedynie, jeśli firma, która chce ją zakupić, ma sprawdzoną i potwierdzoną długą działalność na tynku. Po przeprowadzeniu odpowiednich procedur przedstawi odpowiednią ofertę sprzedającemu. Po zakupie może utworzyć na jej bazie nowy podmiot gospodarczy lub zlikwidować spółkę i zająć się kwestią spłat zadłużenia.