Rozpuszczalniki są bardzo powszechnie wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, między innymi w farmakologii, poligrafii i w przemyśle chemicznym. Rozpuszczalniki dzielą się na organiczne i nieorganiczne, obydwa rodzaj mogą podlegać regeneracji, a w przypadku rozpuszczalników organicznych, odzyskuje się ich blisko 90%.

Destylatory do odzysku odpadów chemicznych

regeneracja rozpuszczalników w przemyśleTak powszechna regeneracja rozpuszczalników w przemyśle jest możliwa dzięki rozwojowi technologii odzyskiwania i destylacji substancji chemicznych. Troska o środowisko naturalne przyczyniła się do porządku prawnego nakazującego każdemu producentowi odpadów chemicznych do poddania go odzyskowi lub unieszkodliwienia go. Odzysk rozpuszczalnika dokonuje się w destylatorze lub myjce, a ilości odzyskanego rozpuszczalnika dochodzą do 95%. Gospodarka odpadami chemicznymi stała się problemem o globalnej skali i powinna być prowadzona w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu zanieczyszczała środowisko naturalne. Niezabezpieczone odpady chemiczne przedostają się do gleby i wód gruntowych, stwarzając realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Destylatory i myjki do recyklingu rozpuszczalnika są stosowane w dużych zakładach przemysłowych używających rozmaitych chemikaliów, niestety wciąż się zdarza, że odpady chemiczne są odprowadzane do lokalnych rzek lub porzucane w lesie. Odpowiedzialna polityka zarządzania odpadami chemicznymi powinna koncentrować się na zapewnieniu możliwości destylacji odpadów nawet małym przetwórcom substancji chemicznych.

Zregenerowane rozpuszczalniki posiadają te same właściwości co nowe, proces destylacji nie obniża więc jakości uzyskanego środka chemicznego. Zapewnienie możliwości destylacji odpadów chemicznych powinno być priorytetem lokalnych samorządów, ale również firm produkujących odpady chemiczne.

Kategorie: Usługi